Wij nemen gemeentes, waterschappen en aannemers alle grondwerk uit handen.

Als er gebouwd moet worden, nemen wij voorbereidende werkzaamheden als het uitgraven en verzetten van grond voor onze rekening: we leveren iedere gewenste locatie bouwklaar op.

Bij nieuwbouw zijn we bovendien in staat om grond te vervangen en op te schonen. Dit doen we ook bij beplantingsvakken voor de aanleg van groenstroken en bij de voorbereidingen voor straatwerk. Als er sprake is van vervuilde grond, zorgen we gelijk voor de afvoer hiervan.

Aanleg of vervanging riolering en drainage

We helpen u daarnaast met het aanleggen of vervangen van riolering en drainage: we hebben ruime ervaring met de aanleg van rioolputten en afvoerkolken. Controle van het riool – en advies of vervanging nodig is – hoort hierbij. Dankzij onze verschillende graafmachines kunnen we iedere klus, groot of klein, snel en vakkundig uitvoeren. Waterschappen en de agrarische sector kunnen we van dienst zijn door sloten aan te leggen en uit te graven.