We hebben behalve een jarenlange ervaring ook verschillende certificaten op het gebied van flora en fauna.

Het onderhoud van watergangen en vijvers door Wolthuis Cultuurtechniek houdt niet alleen het maaien van bijvoorbeeld sloten en duikers in, het is tegelijkertijd natuurbeheer én -behoud. We hebben de ervaring en de kennis in huis om te weten wat er leeft en maaien niet zomaar in het wilde weg; we houden rekening met de flora en fauna op en langs het water. Naast het maaien op de gebruikelijke manier maken we gebruik van klepelen (waarbij ruige begroeiing fijn wordt gemaakt en in de bermen blijft liggen als voeding) en korven (maaien van slootkanten met een brede bak, waarmee gelijk het maaisel weg wordt gehaald; daardoor kan de sloot voldoende water afvoeren).

De werkwijzen

Bij al deze werkwijzen staat voorop dat we niet domweg meters maken, maar op de hoogte zijn van welke (beschermde) diersoorten en planten zich op welke plekken bevinden. We hebben behalve een jarenlange ervaring ook verschillende certificaten op het gebied van flora en fauna. Ook maken we gebruik van moderne technologie (in elke trekker een tablet met daarop een app die van elke watergang tot in detail aangeeft wat er leeft en vindt ieder jaar een overleg met het waterschap plaats, zodat we altijd up-to-date zijn.

Natuurherstel en natuurbouw

De leefomgeving van dieren komt op sommige plaatsen in gevaar. Wolthuis Cultuurtechniek biedt de mogelijkheid om aan natuurherstel en natuurbouw te doen. Zo kunnen we natuurlijke vijvers graven en maken we kikkerpoelen, met een variatie aan groen en natuurlijke oevers; niet alles kaarsrecht, maar een afwisseling van steile en minder steile taluds. Ook verzorgen we voor vleermuizen voorzieningen als vleermuiskasten, in opdracht van bijvoorbeeld natuurstichtingen. Bovendien ondersteunen we groenadviseurs bij het opstellen van plannen voor vleermuizen.